Tracheostomi

Ændringer og tilpasninger af tuber til tracheostomi

Eksempel på trach. tube med påsat krave

Eksempel på trach. tube med påsat krave

Kraver på tuber

En del tracheostomipatienter har behov for en krave på tuben, med en større diameter end selve tuben, for at tuben skal holde tæt.
Ofte opstår lækage og salivation fra stoma, fordi stomaet efterhånden ændrer form og bliver dråbeformet pga. tubens og slangens træk nedad. Der kan også være tilfælde, hvor man ønsker en tube med en mindre diameter for at sikre en ordentlig talefunktion. Her kan problemet løses med en krave på tuben.

Forkortning og ændring af krumning på trach.tuber

Hvis der er behov for afkortning af tuber, kan en simpel afklipning af tuben risikere at skade slimhinden. En blød, poleret kant på enden af tuben kræver det rigtige værktøj og maskiner. Lidt besværligt – men den rigtige fremgangsmåde kan eliminere risikoen for slimhindeskader.
Ligeledes kan en uhensigtsmæssig krumningsradius af tuben medføre irritation af
slimhinden, hvor denne irriteres af tubens nedre kant. Radius af tuben kan ændres på
flere af de tuber der er på markedet.
Afgangsvinklen til forbindelsesslangen er ligeledes vigtig, hvis man vil undgå unødig
kantberøring af slimhinden er vigtig.
De normale koblinger (albuer) er 90 grader, og vil derfor i næsten alle tilfælde bevirke, at
forbindelsesslangen
støder på sternum med deraf følgende træk i tuben. Det medfører, at tubens nedre kant vil støde på forsiden
af trachea.
For at undgå dette, har KRC fået fremstillet en 70 graders albue ( kaldet kineserskorsten) som modvirker denne
bivirkning ved behandlingen,

Fenestrering af tuber

KRC kan tilbyde fenestrering af de fleste typer tracheostomituber på markedet.

 

Illustration af tube der støder på forside/bagside af trachea ved træk fra slange..

Kineserskorsten til tracheostomi-tube

Skorsten (kobling) til tracheostomi

Koblingen mellem tube og slange er vigtig

Afgangsvinklen til forbindelsesslangen er vigtig, hvis man vil undgå at den nedre kant af tuben giver unødig berøring af slimhinden i forsiden af trachea.
De normale koblinger (albuer) til slangen er 90 grader, og vil derfor i næsten alle tilfælde bevirke, at forbindelsesslangen hviler på sternum med deraf følgende udadrettet træk i tuben. Det medfører igen, at tubens nedre kant vil støde på forsiden af trachea.
For at undgå dette, har KRC fået fremstillet en 70 graders albue (kaldet kineserskorsten) som modvirker denne bivirkning ved behandlingen.